Hopp til innholdet

Universell utforming på nett (WCAG/UU)

  • av

Markedsføring på digitale kanaler kan ofte oppleves som en myr full av skremmende lovverk og kompliserte definisjoner, her har du en forenklet guide til hva du må vite som markedsfører eller webdesigner i forhold til kravene om universell utforming på nett.

Hva er egentlig universell utforming?

I følge Store Norske Leksikon, er den internasjonale definisjonen av universell utforming følgende:

Med ‘universell utforming’ menes utforming av produkter, omgivelser, programmer og tjenester på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpassing og en spesiell utforming.
Store Norske Leksikon

Hvem må forholde seg til kravene om universell utforming på nett?

Ikke alle som jobber med digitale saker har fått med seg hva Universell Utforming (UU) er, hva WCAG er, eller at de er lovpålagt å forsikre seg om at sidene de arbeider på, oppfyller et høyt nok antall suksesskriterier, Difi (Direktoratet for Forvaltning og IKT) sier følgende på sine nettsider: «Forskrift om universell utforming av IKT-løsninger stiller krav om at nettsider må oppfylle 35 av 61 suksesskriteriene i standarden Retningslinjer for tilgjengelig webinnhold (WCAG) 2.0.» Disse kravene stilles ikke til privatpersoners digitale tilstedeværelse, men til de aller fleste bedrifter.

Å forsikre seg om at nettsiden er tilgjengelig og enkel å benytte for alle, uansett eventuelle funksjonshemninger eller problemer i forhold til for eksempel syn, burde uansett være sunn fornuft. Med hensyn til dette, er Difis guide om Universell Utforming et greit verktøy å benytte for alle som jobber med digitale kanaler.

Hvordan du finner ut av hva som kreves

Det finnes en liste med krav fra Difi i forhold til Universell Utforming på nettet her, disse kriteriene kalles internasjonalt «Web Content Accessibility Guidelines» – og blir forkortet «WCAG.» Difi har også en nettskole full av informasjon spesielt med hensyn til Universell Utforming på nettsider, den kan du finne her.

Verktøy

  • Difi har vært så hyggelige at de har utformet et eget sted med verktøy for testing av nettløsningene dine i forhold til kravene i WCAG-standarden. Disse kan du lese mer om her.
  • Boken «Web og universell utforming» skrevet av Morten Tollefsen (Universitetsforlaget, 2013)
  • Boken «Universell utforming av IKT-systemer» skrevet av Frode Eika Sandnes (Universitetsforlaget, 2011)