Hopp til innholdet

NLP – En introduksjon

  • av

Nevrolingvistisk programmering, alternativ psykoterapiform utviklet av R. Bandler og J. Grinder i 1970-årene. En form for suggesjonsbehandling der man søker å nøytralisere problematiske emosjoner og reaksjoner ved å lære klienten å fremkalle den motsatte emosjon og positive mestringsopplevelser.

– Sitat fra Store Norske Leksikon

NLP var en stor greie både for coacher, kursholdere og karriereveiledere i Storbritannia så lenge jeg studerte der. Det har gradvis også økt i popularitet i Norge de siste årene, men jeg har aldri satt meg inn i det før dette emnet. Nå tenkte jeg at jeg kunne gi deg en liten introduksjon!

Første gang jeg møtte noen med NLP-sertifisering var det som ansatt hos Career Circus Ltd, sjefen min der har tatt kurs i NLP og er en stor tilhenger. Spesielt i møtet med studenter som ikke het vet hva de vil etter høyere utdanning, hadde hun mye utbytte av å benytte NLP for å på en mer subtil måte få dem til å se hva de fikk til på egenhånd, og bli mer bevisst egne valg.

Skaperne av NLP mente at det var en sammenheng mellom nervesystemet, lingvistikk og oppførselsmønster, derhav navnet. NLP har imidlertid blitt forfulgt av mye negativ kritikk for å være fjas. Dette er i hovedsak fordi det har vist jeg problematisk å vitenskaplig bevise at NLP faktisk fungerer, og ideen dermed har blitt avvist av psykologer og vitenskapsmenn verden over.

I hovedsak er NLP bygget opp av antagelsen at vårt subjektive syn på ting vi opplever, kan manipuleres. Slik at negative situasjoner blir positive, at våre forutinntatte ideer om situasjoner og handlinger kan manipuleres, eller modifiseres, slik at vi får et bedre syn på situasjoner som i utgangspunktet kanskje har fått et feil bilde i hodet vårt.

I hovedsak er NLP en måte å analysere en annen person på, for deretter, basert på hva man opplever, å subtilt prøve å hjelpe personen gjennom sine subjektive meninger og tanker, til et mer nøytralt sted. I hovedsak brukes NLP i dag i to former: Som en behandlingsteknikk, og som en kommunikasjonsteknikk.

I forhold til behandling, minner det meg en del om «Mindfulness» – eller ideen om å være mer bevisst vår egen mentale tilstand, og ta tid til å katalogisere tanker og handlinger. Litt «Hvorfor og hvordan har jeg kommet til denne konklusjonen, og er den riktig, eller er den basert på mine egne fordommer?»-type greie.

I forhold til kommunikasjon, brukes NLP til ting som ledelse og selvledelse, og subtile kommunikasjonsvalg som kan gjøre at tilhørere for eksempel har mer tillit til det du sier.

I hovedsak tror jeg fokuset rundt selvledelse og bevisstheten rundt egenproduserte problemer og fordommer er super, men jeg stiller meg kritisk til at det blir proklamert som vitenskap av tilhørere, og til å effektivt kurse folk i å manipulere andre.