NLP – En introduksjon

  • av

Nevrolingvistisk programmering, alternativ psykoterapiform utviklet av R. Bandler og J. Grinder i 1970-årene. En form for suggesjonsbehandling der man søker å nøytralisere problematiske emosjoner og… Les mer »NLP – En introduksjon