Studentarbeid: Kampanje

  • av
SeaFi-eksempel Ferje - Beacons for non-profit

Vi fikk under studiene mine utlevert en case i samarbeid med Redningsselskapet (RS), som ønsket seg idéer til hvordan de både kunne skaffe seg nye medlemmer og bli mer synlige i digitale kanaler.

Jeg endte på en idé om å benytte beacon-teknologi for å kombinere den allerede eksisterende RS-appen med beacons i fjorder og høyt trafikkert farvann – hvor tilgangen til informasjonen fra beacons var tenkt lukket for ikke-medlemmer.

Som sekundært mål kunne denne løsningen også fungert som annonsekanal for RS, noe som ville økt inntjeningen deres, og samtidig gitt lokale leverandører en god mulighet for eksponering.

RS er kun benyttet som et eksempel i dette, teknologien burde virkelig være prioritet for turistkontorer og informasjonssenter landet rundt, en av de klare ulempene med å prøve å markedsføre eller gi informasjon til båtfolket er dårlig dekning og dårlig tilgang til internett ute på sjøen.

Beacons er imidlertid ikke avhengig av internett, ettersom teknologien baserer seg på Bluetooth-signaler innenfor mindre rekkevidder.

Disclaimer: Dette er min idé basert på en case utlevert av RS i forbindelse med en eksamensoppgave, men ingenting av innholdet på denne siden representerer RS på noen måte, og er ikke ment som informasjon fra RS. RS er kun benyttet som et eksempel på hvordan Beacon-teknologi med fordel kan benyttes i veldedighets- og non-profit-sektoren. 

Litt om beacon-teknologi

For øyeblikket er den mest kjente bruken av beacons i Norge potensielt Posten-appens varsel når du har en pakke ventende og nettopp passerte innen rekkevidden for et beacon plassert på postkontoret nevnte pakke befinner seg på.

Det vil da poppe opp et varsel på mobilen din om du har appen installert, som sier at du har en pakke ventende på et postkontor eller en post-i-butikk-filial i nærheten.

Beacon-kampanje - Beacons forklart enkelt

Men beacon-teknologi er en lite benyttet, enkel løsning om du vil lokalisere informasjonsspredning. I illustrasjonen over kan du se en god og enkel forklaring på hvordan teknologien fungerer.

I hovedsak er hovedproblemet for markedsførere for øyeblikket at brukeren allerede må ha din app installert for at telefonen til brukeren skal kunne tolke signalene fra et beacon.

Min løsning: Sea-Fi

Siden RS som nevnt allerede har en app, som har plass til en slik funksjon, var ideen min å videreutvikle dette oppsettet med beacon-implementering, i utgangspunktet var forslaget mitt basert på oppstart i Oslofjorden.

Eksempel – Farer i fjorden

For eksempel kan RS sitt hovedfokus være å varsle om farlig farvann. Nedenfor illustrerer jeg hvordan en brukers mobiltelefon kan få opp varsel om båten nærmer seg eller er i urent farvann eller ferjeleier.

Beacons kan da plasseres i en omkrets som dekker mesteparten av områdene for båttrafikk i nærheten, slik at signalet tas opp av alle med RS-appen installert i området i det øyeblikket båteier nærmer seg, eller et beacon kan plasseres direkte på skjærene i urent farvann, eller på allerede utplasserte varselpinner og lignende.

SeaFi-eksempel Ferje - Beacons for non-profit

 

SeaFi eksempel - Urent farvann

 

Eksempel - Her padles det - SeaFi

Eksempel – Markedsføring

Et annet alternativ er å benytte beaconsteknologien til for eksempel markedsføring av lokale utsalg og resturanter, eller spesielle medlemstilbud for RS-medlemmer.

Eksempel Beacon-kampanje - Klosterkroa - SeaFi

Eksempel – Informasjonsdeling

Enda et alternativ er å benytte beacons som informasjonsplattform for både RS og turistkontorer.

Eksempel Beacon-kampanje - Fiskekort-SeaFi