Studentarbeid: Kampanje

  • av
Kampanje i sosiale medier - Facebook-skjermbilde Søvnløs-case

Som en del av studiet mitt på Digital Markedskommunikasjon på Høyskolen Kristiania, fikk vi utlevert en oppgave om å kjøre en kort kampanje i sosiale medier om et tema fra et lite utvalg, utvalget bestod for det meste i tematikker som man ofte engasjerer seg i på et personlig plan.

Vi fikk utlevert et lite annonsebudsjett (1000,- per gruppe)

Gruppen min valgte søvnproblematikk som tema, og bygget kampanjen «Søvnløs» hvor vi filmet oss selv mens vi gjennomførte egne individuelle mål vi mente kunne forbedre en hver students søvnvaner.

Vi publiserte videoene på YouTube og Facebook, og delte relevant innhold på Facebook og Instagram underveis. Videoene er fortsatt tilgjengelige, i fall du vil se dem. Selve oppetiden for kampanjen var ca. 2 uker, så tallene nedenfor er deretter.

Kampanje i sosiale medier - YouTube-skjermbilde Søvnløs-case

Sammendrag

Vi arbeidet i utgangspunktet ut i fra en strategi som bunnet ut i variert innhold i alle kanaler, og innhold som hele veien var relevant til bedre søvn for primærmålgruppen (studenter og unge voksne).

Vi fremstilte arbeidet vårt som et eksperiment, og satt tidlig opp en tidsplan slik at vi hadde delmål å nå underveis, ettersom vi av diverse årsaker jobbet mye fraskilt fra hverandre. Tone of Voice skulle være uformell, morsom, ungdomsrettet, lettforståelig og informativ.

Min primæroppgave var å være prosjektleder, men jeg bidro også til innholdet gjennom å både filme meg selv og gjennom tekst og grafiske elementer.

Kampanje i sosiale medier - Instagram-skjermbilde Søvnløs-case

Kanalvalg

Det er mange grunner til at vi valgte å promotere kampanjen vår ved annonsering på kanalene Instagram, Facebook og YouTube. For det første var det blant forutsetningene for eksamensoppgaven, men i tillegg er det også relevante kanaler som er mye brukt av målgruppen vår.

Ifølge Metronets statistikk over bruk av sosiale medier, er det største segmentet av brukere av Facebook i Norge i alderen 25-34 år, etterfulgt av 35-44 år, og 2,9 millioner sjekker Facebook daglig – 1,9 av dem gjør det på mobilen.

Ifølge samme statistikk fra Metronet, vedrørende Instagram, hadde de på kampanjetidspunktet over 1 million registrerte brukere, og brukere i alderen 18-29 år utgjorde det største segmentet. Ifølge Statistisk Sentralbyrå er det per 1. oktober, 2014, 272.504 studenter i Norge som tar høyere utdanning, og de er i alderen 19 – 29.

Ettersom video-segmentet i Facebook var relativt nytt (November-Desember 2015), prioriterte også Facebook video som er lastet opp direkte på kanalen over for eksempel YouTube eller Vimeo.

Derfor følte vi at primærvalget for kanalen som kunne spre budskapet vårt lengst ville være Facebook/Instagram. (Ettersom Facebook eier Instagram, og de deler annonseringsplattform, regnes de her som én kanal).

I tillegg ville vi at videoene skulle være lett tilgjengelige etter kampanjen var over, og derfor måtte også YouTube inkluderes, som den videokanalen med høyest antall brukere innen målgruppen.

Vi valgte å bruke pengene vi fikk utdelt til annonser på å annonsere på Facebook og Instagram, både fordi det er de to valgte kanalene med høyest antall aktive brukere i vår målgruppe, men også fordi vi ikke ville ta opp kampen med etablerte helseinstutisjoner som annonserer via Google Adwords, ettersom det virket som en økonomisk dårlig avgjørelse for oss.

Kampanje i sosiale medier - Facebook-skjermbilde Søvnløs-case

Resultater

  • Vi produserte 7 videoer og 3 teasere.
  • Fikk 148 fans på sosiale medier. 91 av disse var i primærmålgruppen (studenter og unge voksne)
  • 1610 videovisninger på mer enn 30 sekunder
  • 1772 interaksjoner (likes, lenkeklikk, delinger og kommentarer)

Mer informasjon?

Last ned hele case-studyen vår i PDF-format