NLP – En introduksjon

Nevrolingvistisk programmering, alternativ psykoterapiform utviklet av R. Bandler og J. Grinder i 1970-årene. En form for suggesjonsbehandling der man søker å nøytralisere problematiske emosjoner og reaksjoner ved å lære klienten å fremkalle den motsatte emosjon[…]

Portfolio – Hæ?

Alt jeg tenker når jeg hører «Portfolio» er den sorte mappa med plastlommer i A3-størrelse jeg måtte fylle med alle oppgavene mine på videregående. Det tok lang tid i fjor, før jeg innså at det[…]