NLP – En introduksjon

Nevrolingvistisk programmering, alternativ psykoterapiform utviklet av R. Bandler og J. Grinder i 1970-årene. En form for suggesjonsbehandling der man søker å nøytralisere problematiske emosjoner og reaksjoner ved å lære klienten å fremkalle den motsatte emosjon[…]