Prosjekter

SeaFi-eksempel Ferje - Beacons for non-profit

Studentarbeid: Kampanje

  • av

Vi fikk under studiene mine utlevert en case i samarbeid med Redningsselskapet (RS), som ønsket seg idéer til hvordan de både kunne skaffe seg nye medlemmer og bli mer synlige i digitale kanaler.

Jeg endte på en idé om å benytte beacon-teknologi for å kombinere den allerede eksisterende RS-appen med beacons i fjorder og høyt trafikkert farvann – hvor tilgangen til informasjonen fra beacons var tenkt lukket for ikke-medlemmer.

Som sekundært mål kunne denne løsningen også fungert som annonsekanal for RS, noe som ville økt inntjeningen deres, og samtidig gitt lokale leverandører en god mulighet for eksponering.

Les mer »Studentarbeid: Kampanje

Kampanje i sosiale medier - Facebook-skjermbilde Søvnløs-case

Studentarbeid: Kampanje

  • av

Som en del av studiet mitt på Digital Markedskommunikasjon på Høyskolen Kristiania, fikk vi utlevert en oppgave om å kjøre en kort kampanje i sosiale medier om et tema fra et lite utvalg, utvalget bestod for det meste i tematikker som man ofte engasjerer seg i på et personlig plan.

Les mer »Studentarbeid: Kampanje

Nettside for Pellegrino Riccardi 1 - Marie Elena Mathisen

For Pellegrino Riccardi: Nettside

  • av

Pellegrino ble referert til meg når han etterspurte en som kunne sette opp hans nye blogg-fokuserte nettside.

Målet vårt var å skape et nettsted som ville være en god portal for hans arbeid som tverrkulturell ekspert og foredragsholder, og samtidig ga ham plass til å blogge mer aktivt.

Nettsiden skulle også fungere på både norsk og engelsk, og være enkel å holde oppdatert.

Les mer »For Pellegrino Riccardi: Nettside